Schapen in molshopen veranderen

Schapen in molshopen veranderen

Een schaapherder kende een herder die kon toveren. Wanneer die herder op het Kerkveld zijn schapen hoedde op de klaver van een boer, dan kon hij zijn schapen in molshopen en zichzelf in een distel veranderen. De boer was dan woedend; hij had immers van ver de schapen op zijn grond zien grazen, maar wanneer hij dichterbij kwam, waren ze plots verdwenen.

Ik ben scheper en in mijn jonge tijd heb ik een oude scheper horen vertellen dat hij ene gekend had die kon toveren. Als die in 't Kerkveld met zijn schapen op een boer zijn klaver zat en als de boer dan aankwam veranderde hij zijn schapen in molshopen en hij zelf was een distel. Dan moest ge die boer horen doen, want van op de gracht had hij de schapen gezien en nu waren ze weg.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.