Een stoof in een varken veranderen

Een stoof in een varken veranderen

In Velm woonde een zekere X, die kon toveren. Op een dag zat hij in een herberg in Gingelom, waar hij de bazin vroeg om bier. Toen de dame terugkwam uit de kelder, had X de kachel in een varken veranderd. Omdat de bazin daardoor helemaal overstuur was, zei X "Het is niet erg, vrouwtje. Haal nog maar een glas bier, en dan zal ik de kachel weer doen terugkomen." Toen de bazin terugkwam stond de kachel terug op de plaats waar het varken had gelegen.

Een heer van Velm, H., die kon toveren. In de eerste huizen van Gingelom was een herberg en daar zat hij eens en hij zei tegen de bazin 'Haal ons een pint bier' en toen ze terugkwam uit de kelder toen had hij de stoof in een varken veranderd, dat lag daar aan de haard. En die vrouw deed lelijk, zo sloeg ze met haar handen. ''t Is niks, vrouwke, zei hij, ik zal de stoof doen terugkomen, haal ons nog maar een pint' en toen ze terugkwam was het weer een stoof.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.