Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Plagerijen b) Andere dan lichamelijke plagerijen

Een man ging aan zijn perenboom schudden, maar er viel geen enkele vrucht op de grond. Plots sprak iemandl tot de man "Ik zie iets boven je. Dat is de heks!" De volgende dag lagen alle peren op de grond.

ik hâ ne pereboeum; en ik ging nen ôverd op den boeum en ik ging erôn schudde; mo dô viel niks af; en Jul riep "Jerom, Jerom, ik zie it bouven oech; da’s Anna!" Da was di heks di bouve mich was; en gienen iene peer viel af; en ’s anderendôgs as ik ging zien, lôge z’allemôl op de grond.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.