Dwaallicht j)Zielen van afgestorvenen zonder verlossingsidee

Dwaallicht j)Zielen van afgestorvenen zonder verlossingsidee

Nadat in Velm een jongen was opgehangen, verscheen er altijd een licht op het dak. Dat dwaallicht was de ziel van de jongen.

da was in de gebure, en dô was ene joenge opgehange; en dô kam altêd e licht op het dak; da was de ziel van dee joenge; da noemde ze e dwôzlicht.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.