Dwaallicht j)Zielen van afgestorvenen zonder verlossingsidee

Dwaallicht j)Zielen van afgestorvenen zonder verlossingsidee

Nadat in Velm een jongen was opgehangen, verscheen er altijd een licht op het dak. Dat dwaallicht was de ziel van de jongen.

da was in de gebure, en dô was ene joenge opgehange; en dô kam altêd e licht op het dak; da was de ziel van dee joenge; da noemde ze e dwôzlicht.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.