Geruchten

Geruchten

In een bakhuis in Velm hoorde men vaak spookgeluiden.

en ê achter was e bakhös; en dô spoukten het och; z’huurde dô klappen en ze wiste ni wa ’t was en van wô het kam.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.

Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.