Samenkomst c) Dans

Samenkomst c) Dans

Men vertelde dat heksen 's nachts rond een boom dansten met een bezem in hun handen.

en ze zeide da d’hekse ’s nachs rond ene boeum de dâns duide mê nen beisem in hun hân.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm