Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

De dokter was gevallen vóór het huis van een vrouw die buiten stond. "Ben je gevallen, meneer de dokter?" sprak de vrouw. Daarop antwoordde de man "Als jij niet buiten had gestaan, dan zou ik niet gevallen zijn".

den doctoeur kam es vuir Anna’s hös en dô viel hem; en ze stond böte. "Zeidje gevallen, menier den doctoeur?" zei ze. "As dje ni böte wort, was ik ni gevalle », zeit hem.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.