Heksen machteloos gemaakt b) Hoger slaan

Heksen machteloos gemaakt - Hoger slaan

Wanneer een man door een heks op de schouder werd geklopt, sloeg hij de heks altijd op het hoofd. Als men hoger sloeg dan een heks, was de heks immers machteloos.

as ik Bet teigekwam en ze klopte mich op de schouder, klopten ich altêd op huire kop; want as ich hoeger klop, kunne z’ouch niks doen.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm