Heksen machteloos gemaakt d) Heksenmeester

Heksen machteloos gemaakt d) Heksenmeester

Een behekst meisje was altijd ziek. Wanneer het kind na schooltijd naar huis liep, riep ze "Ze zijn daar, papa, ze zijn daar!" Een vrouw uit Loon heeft het meisje genezen.

me metske moes altêd gôn loeupen öt de schoul, da ze zoe nen döst hâ; en ze was altêd ziek en dan riep ze altêd "Ze zên dô, papa, ze zên dô"; mo zê allien zag da; di was oek behekst; en da hei een vrâ van Lône weggenoume.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Velm

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.