Spookdieren b) Honden

Spookdieren b) Honden

Een man die naar Binderveld wilde gaan, moest terug naar huis komen omdat zijn weg de hele tijd werd versperd door een hond.

dô was iene die no Bienderveld ging; en dô was enen hond dee hem altêd teigenhield; en hem hei moete trugkoume.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Wilderen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.