Spookdieren d) Vogels

Spookdieren d) Vogels

In een tuin in Wilderen stond een boom waarin altijd een zwarte vogel kwam spoken.

in oozen hof was er ene boeum wô altêd ne zwatte vougel zat; da was och e spouk.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Wilderen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation