Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Een vrouw die een slechte naam had, ging naar een man die in het veld aan het werk was. De volgende dag had de man een vlek in zijn oog.

dô was ien di ne slechte nôm hâ; en in ’t veld zag ze e menneke; en ze ging hem ôn; en ’s anderendôgs lag hem mê de vlek in z’n oeg.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Wilderen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.