Diergedaante b) Stomme kat

Diergedaante b) Stomme kat

Een Waalse boer sprak tot een lelijke kat die zijn dieren ziek maakte "Als je nog eens komt, dan schiet ik je dood!" Daarna liet de heksenkat zich niet meer zien.

in de Wôle kam altêd een lielijke kat; en de bieste sôre ziek. "As ge nog komt, schiet ich oech doeud", zei de boer; en de kat kam nemie truk; da was een heks.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Wilderen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/