Katten houden heksendans

Katten houden heksendans

Een man uit Ordingen werkte in een fabriek in Sint-Truiden. 's Avonds kwam de man met de laatste trein naar huis. In het Zwartveld zag hij op een avond een troep katten die dansten en miauwden. Ze gingen naar de kapel van Ordingen, waar ze hun heksendans hielden.

Een van Ordingen werkte in een fabriek te St.-Truiden en die kwam 's avonds met de laatste trein af. En in 't Zwartveld zag ze een heel 'kudde' katten en die dansten en 'keekden' en ze trokken op de kapel van Ordingen af, dat was de dansplaats van de heksen. Van die kapel weet ik nog iets, daar heeft Napoleon 'hem' gerust toen hij hier doortrok en hij zag 't kasteel van Ordingen liggen en hij vroeg aan een man die daar in 't veld aan 't 'zichten' was, wie op dat kasteel woonde.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.