Katten houden heksendans

Katten houden heksendans

Een man uit Ordingen werkte in een fabriek in Sint-Truiden. 's Avonds kwam de man met de laatste trein naar huis. In het Zwartveld zag hij op een avond een troep katten die dansten en miauwden. Ze gingen naar de kapel van Ordingen, waar ze hun heksendans hielden.

Een van Ordingen werkte in een fabriek te St.-Truiden en die kwam 's avonds met de laatste trein af. En in 't Zwartveld zag ze een heel 'kudde' katten en die dansten en 'keekden' en ze trokken op de kapel van Ordingen af, dat was de dansplaats van de heksen. Van die kapel weet ik nog iets, daar heeft Napoleon 'hem' gerust toen hij hier doortrok en hij zag 't kasteel van Ordingen liggen en hij vroeg aan een man die daar in 't veld aan 't 'zichten' was, wie op dat kasteel woonde.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)