Het vel van een weerwolf verbranden

Het vel van een weerwolf verbranden

Op een hoeve werkte een knecht die 's nachts als schaap rondliep. Het schaap maakte het vee los en sprong zowel mensen als dieren op de rug. De boer en de boerin vermoedden al een hele tijd dat er iets mis was met de jongen. Hun vermoeden werd bevestigd toen ze in de schuur zijn vel vonden. Toen ze het vel in de oven hadden gegooid, stond de jongen plots naast hen. De jongen werd door zeven mannen vastgehouden opdat hij zijn vel niet opnieuw zou te pakken krijgen. Toen het vel was opgebrand, sprak de knecht "Laat me nu maar los; ik ben het kwijt. Nu ben ik gelukkig."

Mam haar mam werkte in een 'winning' en daar was een knecht die 's nachts als een schaap rondliep en die deed dan van alle kwaad. Die liet de beesten los en dan sprong hij erop en ook op de mensen sprong hij. Maar ze waren gewaar geworden wie dat was en ze hadden hem afgelet en toen zagen ze dat hij zijn vel in een krib stak. Toen deden ze hem werken gaan op het land dat het wijdst lag en toen staken ze het vel in de oven. Maar 't vuur was er nog niet aan of hij stond daar al nevens hen, maar ze 'hoden' de oven toe voor zijn neus en toen moesten ze hem met zeven man vasthouden of hij sprong erin en toen deed hij lelijk. En toen het vel opgebrand was, zei hij 'Laat me nu maar los, nu ben ik ervan af, nu ben ik gelukkig.'

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.