Tilkesjacht a) Heksen

Tilkesjacht a) Heksen

Wanneer de heksen 's nachts samenkwamen, hoorde men muziek in de lucht. Men noemde dat de 'tilkesjacht'.

’s nachs kôme de ekse tegôre; en da heite ze de tilkesjacht; en da was e muziek in de locht, van allerlei soert; en da wôre d’hekse, zeide ze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)