Spookplaats d) Kasteel

Spookplaats d) Kasteel

Een man en een vrouw die in een kasteel woonden, hoorden na middernacht altijd een vreemd gerammel. Wanneer ze 's ochtends opstonden, was er echter niets vreemds te bespeuren.

mene pôt had op e kastiel gewoeund mêd een madam; en dô spoukten het alle nachte nô 12 oere; en het rammelde en alles; en as ze ’s merges opstonde, was alles trug op z’n plôts.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation