Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

In het kussen van een behekst kind vond men een krans van veren, een paternoster en twee kralen en een been met twee veren.

ik zal oech ne kie vertelle wa ik gezien heb; ze zeide "dô is hekserê"; ik ging es kêke; dô schoenke ze hêmelijk e glas bier; op een benk stond zoe e kaske; dô lag ne krön van plömkes in, ene pôternoster en 2 krekskes; dô was nog e bien mê 2 plömkes. "Da stond in het kind ze kusse", zei de vrouw.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.