Heksen machteloos gemaakt d) Heksenmeester

Heksen machteloos gemaakt d) Heksenmeester

Een vrouw uit Gelinden kon mensen genezen, die door toedoen van een heks het 'fivelein' hadden gekregen.

dô was een vrouw van Geline, di nam het vivelên weg; want het vivelên, da’s behekst zên.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Zepperen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.