Zelfmoord onder een Lievenheer

Zelfmoord onder een Lievenheer

Aan het kerkje van Guvelingen hangt een groot Christusbeeld. Op een dag pleegde een man zelfmoord onder dat Christusbeeld. Omdat dat heiligschennis was, rolde het hoofd van die man meters ver. Overal waar het hoofd de grond had geraakt, groeide geen gras meer.

Aan 't kerkske van Guvelingen hangt een grote Lievenheer, dat hebt ge al gezien zeker? Daaronder heeft 'hem' eens ene de kop afgesneden, zo rats! weg, dat moest nogal ene zijn, hé! Maar dat was nog niet alles, dat is een heiligschennis zo iets daar te doen en zijn kop 'trulde' verschillende meters weg en overal waar hij de grond geraakt had, ging het gras kapot, ge kondt het goed zien daarna.

Opgetekend door F. Beckers, Leuven, 1947 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/