Ongekende plaaggeest

Ongekende plaaggeest

Een vrouw die naar Zepperen wandelde, bleef plots stilstaan omdat er een haag voor haar stond. Omdat de vrouw de deur niet vond, ging ze zitten. Op dat ogenblik zag de vrouw dat de deur zich vlak voor haar neus bevond.

me moier kam es thös no Zeppere; en rond 12 oere stond ze vuit een hôg en kon nemie duir; ze zocht no een duir, mo dô was gien; en dan ging ze zitte, en de duir was vuir huir.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.