Bessemans, (Jozef Frans Antoon) Albert, hoogleraar

ST 16.02.1888 – Oostende hosp. 18.03.1973, x Marie Jeanne Wiot

Zoon van Joseph, brouwer, landmeter en secretaris C.O.O.,en Marie Joséphine Elisabeth Stevens. Primus perpetuus en ereprijs KleinSeminarie 1905. Muziekacademie ST. Doctor geneeskunde te Leuven 1907-1912 metgrootste onderscheiding. Laureaat van diverse reisbeurzen en prijzen. Bacteriologischonderzoek. Hoofdgezondheidsinspecteur van de staat in Limburg 1913, oprichterLimburgse provinciale ontledingsdienst. Gerechtsdeskundige en bataljonsdokter13de of 15de en 19de Linie WO I. Artikels oversoldatenhygiëne in frontblaadje ’t Nieuwsvan St Truiden. Oprichter Vlaamse Kring 1916 als mild flamingant. Auteurfrontrevue Est-ce qu’on spiye? Pianisten/of violist en organisator zang en toneel.. Mutatie wegens vlaamsgezindheid. Studiereizenin opdracht Binnenlandse zaken. Politiek gevangene WO II. Hoogleraar 1924,dekaan 1928 en compromisrector 1933-1936 en 1938 R.U. Gent . Lesgever aandiverse scholen. 600-tal publicaties over microbiologie, immuniteit, serologie,criminalistiek en occultisme. Corresponderend 1933, effectief 1959 en erelid1962 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Lid van diverseinternationale verenigingen in medische en criminologische sfeer. Eredoctor vandiverse universiteiten. Promotor antityfusvaccinatie en specialist syfilis.Navorser en scepticus paranormale verschijnselen o.a. in tijdschrift Nouvelles brèves. Medestichter Limburg, tijdschrift lokale geschiedenis1929, en onderzoeker ouderdom handschriften. Emeritaat 1954. Begraven inSint-Pieters-Woluwe. Karikaturen in PourqoiPas?, door Jasques Ochs, 13.10.1933 en Reinaert,door JOOST, 16.09.1933.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.