Bessemans, (Jozef Frans Antoon) Albert, hoogleraar

ST 16.02.1888 – Oostende hosp. 18.03.1973, x Marie Jeanne Wiot

Zoon van Joseph, brouwer, landmeter en secretaris C.O.O.,en Marie Joséphine Elisabeth Stevens. Primus perpetuus en ereprijs KleinSeminarie 1905. Muziekacademie ST. Doctor geneeskunde te Leuven 1907-1912 metgrootste onderscheiding. Laureaat van diverse reisbeurzen en prijzen. Bacteriologischonderzoek. Hoofdgezondheidsinspecteur van de staat in Limburg 1913, oprichterLimburgse provinciale ontledingsdienst. Gerechtsdeskundige en bataljonsdokter13de of 15de en 19de Linie WO I. Artikels oversoldatenhygiëne in frontblaadje ’t Nieuwsvan St Truiden. Oprichter Vlaamse Kring 1916 als mild flamingant. Auteurfrontrevue Est-ce qu’on spiye? Pianisten/of violist en organisator zang en toneel.. Mutatie wegens vlaamsgezindheid. Studiereizenin opdracht Binnenlandse zaken. Politiek gevangene WO II. Hoogleraar 1924,dekaan 1928 en compromisrector 1933-1936 en 1938 R.U. Gent . Lesgever aandiverse scholen. 600-tal publicaties over microbiologie, immuniteit, serologie,criminalistiek en occultisme. Corresponderend 1933, effectief 1959 en erelid1962 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Lid van diverseinternationale verenigingen in medische en criminologische sfeer. Eredoctor vandiverse universiteiten. Promotor antityfusvaccinatie en specialist syfilis.Navorser en scepticus paranormale verschijnselen o.a. in tijdschrift Nouvelles brèves. Medestichter Limburg, tijdschrift lokale geschiedenis1929, en onderzoeker ouderdom handschriften. Emeritaat 1954. Begraven inSint-Pieters-Woluwe. Karikaturen in PourqoiPas?, door Jasques Ochs, 13.10.1933 en Reinaert,door JOOST, 16.09.1933.

ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.