Bessemans, (Jozef Frans Antoon) Albert, hoogleraar

ST 16.02.1888 – Oostende hosp. 18.03.1973, x Marie Jeanne Wiot

\n\nZoon van Joseph, brouwer, landmeter en secretaris C.O.O.,\nen Marie Joséphine Elisabeth Stevens. Primus perpetuus en ereprijs Klein\nSeminarie 1905. Muziekacademie ST. Doctor geneeskunde te Leuven 1907-1912 met\ngrootste onderscheiding. Laureaat van diverse reisbeurzen en prijzen. Bacteriologisch\nonderzoek. Hoofdgezondheidsinspecteur van de staat in Limburg 1913, oprichter\nLimburgse provinciale ontledingsdienst. Gerechtsdeskundige en bataljonsdokter\n13de of 15de en 19de Linie WO I. Artikels over\nsoldatenhygiëne in frontblaadje ’t Nieuws\nvan St Truiden. Oprichter Vlaamse Kring 1916 als mild flamingant. Auteur\nfrontrevue Est-ce qu’on spiye? Pianist\nen/of violist en organisator zang en toneel.. Mutatie wegens vlaamsgezindheid. Studiereizen\nin opdracht Binnenlandse zaken. Politiek gevangene WO II. Hoogleraar 1924,\ndekaan 1928 en compromisrector 1933-1936 en 1938 R.U. Gent . Lesgever aan\ndiverse scholen. 600-tal publicaties over microbiologie, immuniteit, serologie,\ncriminalistiek en occultisme. Corresponderend 1933, effectief 1959 en erelid\n1962 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Lid van diverse\ninternationale verenigingen in medische en criminologische sfeer. Eredoctor van\ndiverse universiteiten. Promotor antityfusvaccinatie en specialist syfilis.\nNavorser en scepticus paranormale verschijnselen o.a. in tijdschrift Nouvelles brèves. Medestichter Limburg, tijdschrift lokale geschiedenis\n1929, en onderzoeker ouderdom handschriften. Emeritaat 1954. Begraven in\nSint-Pieters-Woluwe. Karikaturen in Pourqoi\nPas?, door Jasques Ochs, 13.10.1933 en Reinaert,\ndoor JOOST, 16.09.1933.

Kamiel Stevaux
ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.