Bessemans, (Jozef Frans Antoon) Albert, hoogleraar

ST 16.02.1888 – Oostende hosp. 18.03.1973, x Marie Jeanne Wiot

Zoon van Joseph, brouwer, landmeter en secretaris C.O.O.,en Marie Joséphine Elisabeth Stevens. Primus perpetuus en ereprijs KleinSeminarie 1905. Muziekacademie ST. Doctor geneeskunde te Leuven 1907-1912 metgrootste onderscheiding. Laureaat van diverse reisbeurzen en prijzen. Bacteriologischonderzoek. Hoofdgezondheidsinspecteur van de staat in Limburg 1913, oprichterLimburgse provinciale ontledingsdienst. Gerechtsdeskundige en bataljonsdokter13de of 15de en 19de Linie WO I. Artikels oversoldatenhygiëne in frontblaadje ’t Nieuwsvan St Truiden. Oprichter Vlaamse Kring 1916 als mild flamingant. Auteurfrontrevue Est-ce qu’on spiye? Pianisten/of violist en organisator zang en toneel.. Mutatie wegens vlaamsgezindheid. Studiereizenin opdracht Binnenlandse zaken. Politiek gevangene WO II. Hoogleraar 1924,dekaan 1928 en compromisrector 1933-1936 en 1938 R.U. Gent . Lesgever aandiverse scholen. 600-tal publicaties over microbiologie, immuniteit, serologie,criminalistiek en occultisme. Corresponderend 1933, effectief 1959 en erelid1962 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Lid van diverseinternationale verenigingen in medische en criminologische sfeer. Eredoctor vandiverse universiteiten. Promotor antityfusvaccinatie en specialist syfilis.Navorser en scepticus paranormale verschijnselen o.a. in tijdschrift Nouvelles brèves. Medestichter Limburg, tijdschrift lokale geschiedenis1929, en onderzoeker ouderdom handschriften. Emeritaat 1954. Begraven inSint-Pieters-Woluwe. Karikaturen in PourqoiPas?, door Jasques Ochs, 13.10.1933 en Reinaert,door JOOST, 16.09.1933.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.