Plagerijen c) Onuitvoerbaar maken

Plagerijen c) Onuitvoerbaar maken

Een man die met paard en kar over de steenweg reed, zag een heks buiten staan. Op dat ogenblik kon de man niet meer verder. Pas toen de heks naar binnen ging, kon het paard de kar weer trekken.

dô was ene man dee kam mê ne wôgen en e pjâd uiver de stieweg; en dô ouver stond ien di wa kost; en dee man kon ze pjât nemie voechdoen; en toen kêfden hem op de vrouw; en di ging binne en toen kon hem vedder.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.