Plagerijen c) Onuitvoerbaar maken

Plagerijen c) Onuitvoerbaar maken

Twee mannen die met paard en kar op weg waren, konden plots niet meer verder toen ze de moeder van Nie tegenkwamen. Toen de mannen de kar omdraaiden, konden ze weer verder. Er zat niets anders op dan terug naar Sint-Truiden te rijden.

de mâ van Nie, ze zeiden oek da da een heks was; en pâke en pa Koube wôren es öt mê de ker; en ze koume de mâ van Nie teige; en wa vedder konne ze nemie voech; en pa Koube droit de ker, en dan ging het voech, no St.-Truien op; mo as hem ze oemdroide om van St.-Truie weg te gôn, ging ze ni vedder; en hem is trug moete koume. "Da hei di hâ heks me gelapt", zei hem.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.