Spookdieren a) Katten

Spookdieren a) Katten

Een man ging altijd voor andere mensen op bedevaart. Onderweg zag de man katjes. Omdat de man vals zong, vielen alle katjes dood.

e menneke ging altêd vuir andere minsen op beievôd; en Janneke zag es ketjes; mo hê zoeng vals en de ketjes viele doeud.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.