Spookdieren c) Andere Zoogdieren

Spookdieren c) Andere Zoogdieren

Een achterlijke jongen uit Schurhoven kon muizen toveren door een lapje stof op de grond te gooien. Nadat de jongen door de pastoor was gezegend, kon hij geen muizen meer maken.

te Schurhoven leefde een jongeling die wat achterlijk was; als men hem lapjes gaf en vroeg "Wat is dat?" dan antwoordde hij "Dat zijn muizen"; hij wierp ze dan op de grond en het werden waarachtig muizen. Eens kwam de priester van Schruboven om dat te proberen, maar toen riep de jongen "Nu kan ik geen muizen meer maken!" De priester zegende hem en hij ging beter.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.