Macht

Macht

Tussen 1900 en 1920 woonden in Sint-Truiden twee oude heksen. De oudste onder hen had de slechtste reputatie. Ze was bijzonder introvert en zocht alleen contact met de kinderen uit het dorp. Men vertelde dat sommige kinderen luizen hadden gekregen nadat de heks over hun hoofd had gestreeld. De andere heks werd minder gevreesd door de mensen uit het dorp. Op latere leeftijd is zij met een inwijkeling van onbekende afkomst gehuwd. Men beweerde dat die heks nooit naar de kerk ging.

Rond de jaren 1900-1920 heb ik te St-Truiden nog 2 heksen gekend; het waren oude vrouwen, natuurlijk, waarvan de jongste niet als zo gevaarlijk aanzien werd. Vica, de oudste, had een slechtere faam. Zij was trouwens minder mededeelzaam en zocht maar weinig contact met de stadsgenoten. Voor heel jonge kinderen, integendeel, betoonde ze heel bijzondere belangstelling. Ze boog zich vaak over wiegen en kinderkoetsen en streelde de haren van de kleintjes. Er werd verteld dat er zuigelingen waren die op die manier luizen in hun haar kregen. Vica werd daarom heel erg geschuwd door alle volksmoeders. De jongste, de lange Sofie, had geen zondenregister en toch werd zij als heks geschuwd. Ze had op latere leeftijd een inwijkeling gehuwd waarvan niemand ooit de streek van afkomst heeft kunnen achterhalen. Deze geheimzinnigheid heeft dan ook ertoe bijgedragen de persoon van lange Sofie meer verdacht te doen uitkomen. Mijn moeder zaliger was schuw "van" Sofie, alhoewel ze mij nooit zegde waarom. Er werd nochtans verteld dat Sofie nooit naar de kerk ging en daar zie ik de oorsprong van de slechte faam die ze verwierf en die dan gesymboliseerd werd in haar heksenschap.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.