Macht

Macht

Tussen 1900 en 1920 woonden in Sint-Truiden twee oude heksen. De oudste onder hen had de slechtste reputatie. Ze was bijzonder introvert en zocht alleen contact met de kinderen uit het dorp. Men vertelde dat sommige kinderen luizen hadden gekregen nadat de heks over hun hoofd had gestreeld. De andere heks werd minder gevreesd door de mensen uit het dorp. Op latere leeftijd is zij met een inwijkeling van onbekende afkomst gehuwd. Men beweerde dat die heks nooit naar de kerk ging.

Rond de jaren 1900-1920 heb ik te St-Truiden nog 2 heksen gekend; het waren oude vrouwen, natuurlijk, waarvan de jongste niet als zo gevaarlijk aanzien werd. Vica, de oudste, had een slechtere faam. Zij was trouwens minder mededeelzaam en zocht maar weinig contact met de stadsgenoten. Voor heel jonge kinderen, integendeel, betoonde ze heel bijzondere belangstelling. Ze boog zich vaak over wiegen en kinderkoetsen en streelde de haren van de kleintjes. Er werd verteld dat er zuigelingen waren die op die manier luizen in hun haar kregen. Vica werd daarom heel erg geschuwd door alle volksmoeders. De jongste, de lange Sofie, had geen zondenregister en toch werd zij als heks geschuwd. Ze had op latere leeftijd een inwijkeling gehuwd waarvan niemand ooit de streek van afkomst heeft kunnen achterhalen. Deze geheimzinnigheid heeft dan ook ertoe bijgedragen de persoon van lange Sofie meer verdacht te doen uitkomen. Mijn moeder zaliger was schuw "van" Sofie, alhoewel ze mij nooit zegde waarom. Er werd nochtans verteld dat Sofie nooit naar de kerk ging en daar zie ik de oorsprong van de slechte faam die ze verwierf en die dan gesymboliseerd werd in haar heksenschap.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Appeltants, Leopold

Appeltants, Leopold ‘Kogelke’, voetballer

Sint-Truiden 30.03.1922  Sint-Truiden, 30.06.2001 

Leopold Appeltans

Zoon van mijnwerker Frederik en Augustine Vanbrabant , Gasthuisstraat. Adjudant  in leger en caféhouder . Voetballer  centervoor en topschutter. Rode Duivel in de nationale ploeg 21 november 1947 en 15 jaar speler nationale militaire ploeg. 21 jaar in eerste elftal STVV. Vernuftig spelverdeler. Hielp als 37-jarige STVV naar eerste 1957, maar verkoos geen semi-prof te worden. Koosnaam ‘Kogelke ’ van La Dernière Heure omwille van zijn hard, gericht schot. Tweevoetig topscoorder en snelle spurter. Later speler-trainer SC Hoegaarden in provinciale afdeling. 

Info: André Grammet en Wikipedia.
Lit.: Staf HENDERIX en Gerard MATHIJS, STVV 50 jaar, 1973, p. 33-68; Norbert STAS, “Voetbal heeft me niet rijk maar wel gelukkig gemaakt”, (Retro), in HBVL, 22.02.1991; Fernand MASSA, Leopold Appeltants, de eerste Sint-Truidense Rode Duivel, in 't Bukske, nr. 8, najaar 2013, p. 9-17.