Macht

Macht

In Sint-Truiden woonde een heks die getrouwd was met een man die er nogal controversiële religieuze en morele opvattingen op na hield. Vreemd genoeg is het echtpaar altijd kinderloos gebleven.

ik heb ook een heks gekend die evenwel onder deze kwalificatie niet erg in haar faam geleden heeft. Het was een soort heks die op een onbegrijpelijke manier kinderloos bleef en overigens een man gehuwd had die in z’n gesprekken met de buren vaak uiting gaf aan zonderlinge opvattingen inzake godsdienst en moraal.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.