Macht

Macht

Bij de brug in Sint-Truiden woonde een heks. Een meisje dat bij de Ursulinnen naar school ging, werd vaak door de heks benaderd. Haar moeder had haar echter gewaarschuwd met de woorden "Kind, zorg dat je nooit in het huis van die heks binnengaat en dat je nooit iets voor haar gaat kopen!"

vuir de brug, dô was oek een â vrâ di de nôm van een heks hâ; di hei me moeder gekend; en as ik no ’t schoul ging bê d’Urseline kam ze 2, 3 kier per week öt en vroeg me iets gôn ’t hole ver huir; mo me moeder zei altêd teige mê "Zi da ge dô noeut ni binnegôt en da ge noeut niks ver huir hôlt, zer!"

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.