Kwade hand a) Volwassenen

Kwade hand a) Volwassenen

Een vrouw kwam binnen in een huis in Zepperen en zei "Bij X in Zepperen zijn twee dokters omdat ze niet kan bevallen". Hoewel X in Zepperen woonde en de vrouw in Sint-Truiden was, wist ze toch wat er aan de hand was. Ze had de vrouw immers zelf behekst.

dô was een vrouw, di kam es bê oos binne. "Weitje wa, Toin, zei ze, Fin moet e kend hebbe, en ze zên dô mê 2 doctoeurs en kunnen het kind ni krêge"; en di vrouw was te St.-Truie en Fin was in Zeppere; en dô was ze noeut geweest; en as ik ’s anderendôgs ging zien, was het wôr di hâ di vrouw behekst!

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.