Kwade hand a) Volwassenen

Kwade hand a) Volwassenen

Een man die al jaren ziek was, geloofde dat hij behekst was. Een waarzegster beweerde dat ze om middernacht iemand in de deuropening zag staan, maar de andere mensen zagen niets. Een geestelijke gaf de broer van de zieke een doos vol spelden. De broer moest die spelden weggooien in het veld en langs een andere weg terugkomen. De man is echter nooit genezen.

we hebbe nen onk gat en dee was jôre ziek; ze zeide dat hem behekst was; en een wôrzegster zei dat er om 12 altêd iemand in de deir stond; mo ze zôge niemand; toen riepe ze nen spirit; en die vrouw gaf mene pâ een kast vol spelle; en ze moeste die wegwerpen in ’t veld en langs nen andere weg terugkoume; z’hebbe da gedôn ma menen onk dee behekst was is noeut geneze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.