Kwade hand a) Volwassenen

Kwade hand a) Volwassenen

Een man die al jaren ziek was, geloofde dat hij behekst was. Een waarzegster beweerde dat ze om middernacht iemand in de deuropening zag staan, maar de andere mensen zagen niets. Een geestelijke gaf de broer van de zieke een doos vol spelden. De broer moest die spelden weggooien in het veld en langs een andere weg terugkomen. De man is echter nooit genezen.

we hebbe nen onk gat en dee was jôre ziek; ze zeide dat hem behekst was; en een wôrzegster zei dat er om 12 altêd iemand in de deir stond; mo ze zôge niemand; toen riepe ze nen spirit; en die vrouw gaf mene pâ een kast vol spelle; en ze moeste die wegwerpen in ’t veld en langs nen andere weg terugkoume; z’hebbe da gedôn ma menen onk dee behekst was is noeut geneze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.