Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

Een moeder had een kind dat altijd huilde omdat er elke dag een oude vrouw op bezoek kwam, die iets meebracht voor het kind. Op aanraden van een Franse soldaat liet de moeder de vrouw niet meer binnen. Nadat het kind was overlezen, genas het weer.

da was rond 1800; dô was e kind da altêd mo greinde; en dô kam ene franse soldôt verbê en hem vroeg on de moeder wad er was; en ze zei dat er elken dag een â vrâ kam di da kind it meibrocht; hem zei da ze di vrâ nemie mocht binnelôte; dan hebbe z’het kind lôten ouverleze; en dan was alles gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Appeltants, Leopold

Appeltants, Leopold ‘Kogelke’, voetballer

Sint-Truiden 30.03.1922  Sint-Truiden, 30.06.2001 

Leopold Appeltans

Zoon van mijnwerker Frederik en Augustine Vanbrabant , Gasthuisstraat. Adjudant  in leger en caféhouder . Voetballer  centervoor en topschutter. Rode Duivel in de nationale ploeg 21 november 1947 en 15 jaar speler nationale militaire ploeg. 21 jaar in eerste elftal STVV. Vernuftig spelverdeler. Hielp als 37-jarige STVV naar eerste 1957, maar verkoos geen semi-prof te worden. Koosnaam ‘Kogelke ’ van La Dernière Heure omwille van zijn hard, gericht schot. Tweevoetig topscoorder en snelle spurter. Later speler-trainer SC Hoegaarden in provinciale afdeling. 

Info: André Grammet en Wikipedia.
Lit.: Staf HENDERIX en Gerard MATHIJS, STVV 50 jaar, 1973, p. 33-68; Norbert STAS, “Voetbal heeft me niet rijk maar wel gelukkig gemaakt”, (Retro), in HBVL, 22.02.1991; Fernand MASSA, Leopold Appeltants, de eerste Sint-Truidense Rode Duivel, in 't Bukske, nr. 8, najaar 2013, p. 9-17.