Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

Een moeder had een kind dat altijd huilde omdat er elke dag een oude vrouw op bezoek kwam, die iets meebracht voor het kind. Op aanraden van een Franse soldaat liet de moeder de vrouw niet meer binnen. Nadat het kind was overlezen, genas het weer.

da was rond 1800; dô was e kind da altêd mo greinde; en dô kam ene franse soldôt verbê en hem vroeg on de moeder wad er was; en ze zei dat er elken dag een â vrâ kam di da kind it meibrocht; hem zei da ze di vrâ nemie mocht binnelôte; dan hebbe z’het kind lôten ouverleze; en dan was alles gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.