Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

Een jongen die melk ging halen, raakte behekst hoewel hij zout in de melk had gedaan. Na de dood van de jongen vond men in zijn hoofdkussen allemaal krulletjes in de vorm van een krans.

dô was e menneke; en hem ging de melk hôle en hem goeide zaat in de melk want da is teige de toeverê mo hê was toch betoeuverd; en hê stierf; en no z’n doeud vonde ze allemôl krullekes in een kroeuntche in z’n kopkusse.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.