Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

In Sint-Pieter woonde een vrouw wiens kind erg ziek was door toedoen van de kwade hand. In het hoofdkussen van het kind vond men een vogel die van pluimen was gemaakt. Gelukkig was de vogel nog niet af. Nadat men het kind had gezegend en de vogel had verbrand, genas het kind.

op St.-Pieter leefde een vrouw met een schoon kind; gedurende 11 jaar had het kind alle ziekten en was het vreselijk mager; eens was het erg ziek; een oude vrouw sprak over de kwade hand; ze raadde aan het hoofdkussen open te maken; ze deden het en vonden er de figuur van een vogel in, gans van pluimen gemaakt; de oude vrouw zegde dat het kind zou gestorven zijn als die vogel af was; en werd bezegend en verbrand en het kind genas.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)