Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

In Sint-Pieter woonde een vrouw wiens kind erg ziek was door toedoen van de kwade hand. In het hoofdkussen van het kind vond men een vogel die van pluimen was gemaakt. Gelukkig was de vogel nog niet af. Nadat men het kind had gezegend en de vogel had verbrand, genas het kind.

op St.-Pieter leefde een vrouw met een schoon kind; gedurende 11 jaar had het kind alle ziekten en was het vreselijk mager; eens was het erg ziek; een oude vrouw sprak over de kwade hand; ze raadde aan het hoofdkussen open te maken; ze deden het en vonden er de figuur van een vogel in, gans van pluimen gemaakt; de oude vrouw zegde dat het kind zou gestorven zijn als die vogel af was; en werd bezegend en verbrand en het kind genas.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden