Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

De ouders van een meisje dat elke nacht om twaalf uur ziek was, gingen naar Luik, waar ze van de pastoor een medaille kregen om onder de eerste trede van de trap te steken. Daarna kon de heks niet meer binnen.

dô was e metske ziek elke nacht om 12 oere; ze ginge no Lök; en dô gave de priesters hun e medolleke om onder den 1sten trap te steike; en de heks di da dui, kam nemie trug.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)