Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

Een jongetje was altijd ziek nadat het iets van zijn groottante had gekregen. Het kind werd door de paters overlezen. Men heeft de heks naar de Witzusters gebracht, waar men haar macht heeft afgenomen.

in a â kaserne leefde een vrâ med e kind; en di huir tânt was een heks en di kam da menneke altêd it geve en da menneke was altêd ziek; en ze ginge no de pôters; en ze vroeg "Godje no de pôters?"; van wô wisse da? en de pôters ouverleesden het kind da de zwiet hem afliep; en di heks hâ da kinde nog ni goed vast; en poem! da kind viel van zene stoel; dan was het kôd eröt; en di heks hebbe ze no de Witzusters gebrocht en de pôters hebben huir de macht afgenoume.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)