Kwade hand b) Kinderen

Kwade hand b) Kinderen

Een jongetje was altijd ziek nadat het iets van zijn groottante had gekregen. Het kind werd door de paters overlezen. Men heeft de heks naar de Witzusters gebracht, waar men haar macht heeft afgenomen.

in a â kaserne leefde een vrâ med e kind; en di huir tânt was een heks en di kam da menneke altêd it geve en da menneke was altêd ziek; en ze ginge no de pôters; en ze vroeg "Godje no de pôters?"; van wô wisse da? en de pôters ouverleesden het kind da de zwiet hem afliep; en di heks hâ da kinde nog ni goed vast; en poem! da kind viel van zene stoel; dan was het kôd eröt; en di heks hebbe ze no de Witzusters gebrocht en de pôters hebben huir de macht afgenoume.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.