Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Een boer uit Schorrebos ging met een gloednieuwe kiel naar de mis in Nieuwerkerken. Opeens sprak iemand tot de boer "Och God, je zit vol luizen!" Daarop ging de boer naar buiten om de luizen van zijn kiel te schudden. Toen de boer weer binnenkwam, zei men weer "Och God, je zit vol luizen!" De boer had de luizen gekregen van een heks.

in Nârkerke was ne boer van Schorrebos; en dee droeg ne kiel; en iniens zegt iene teigen hem "God öt, boer, ge zit vol lös"; want da was in de mis; en ham hâ just mo ne nieuwe kiel ôn; en hem ging böten en schudde zich; mo as hem trug binne was zeide ze wir teigen hem "God öt, ge zit vol lös"; en dee kon nemie de kerk in of hem zat vol lös; da was van een heks.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.