Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Plagerijen a) lichamelijke plagerijen

Een vrouw wiens huis door toedoen van een heks vol vlooien zat, kreeg van een man de volgende raad "Zet zes vlooien in een doosje en gooi dat tussen middernacht en één uur weg met de woorden 'Ga terug vanwaar je gekomen bent' ". Toen de vrouw dat had gedaan, zaten er geen vlooien meer in haar huis.

bê oos heit er ne kie ien alles vol vloeie gezet; da was in ’t hat van de winter; en dô zeit ne man teige mich "Nemt er 6 in e doeuske en smeit ze weg en zegt gô trug van wô ge gekoume zêt"; en da moes ich doen tusse 12 en 1 oer ’s nachs; en dan was alles gedôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.