Blondiau, Joseph,

Halle 26.08.1904  – Banneux 21.05.1974 

Broer van legergeneraal. Broeder christelijke scholen. Regent talen en wetenschappen. Koosnaam ‘Stinke ’. Proost sneeuwklassen Ristolas. Volwassenenbegeleider en medeoprichter Chirojongens Sint-Marten . Leraar Tuinbouwschool. 

Amateurfotograaf. Bekende voordrachtgever met dia’s o.a. over Lam Gods en Titanic. Poppenkastspeler  samen met Theo Dusar . Lid Geschiedkundige Kring . Bedevaarder naar Banneux-Notre-Dame. Daar opgenomen in communauteit en begraven. Info Mark Dusar. 

 Lit.: Kamiel STEVAUX, Broeder Augustinus Blondiau: het leven in de Hoge Alpen, in De Tram, 23 mei 1964; M. VAN LOON, Un ami de Banneux nous quitte…, in La Vierge des Pauvres, mei-juni 1974, p. 17-18.


Erfgoud
ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.