Blondiau, Joseph,

Halle 26.08.1904  – Banneux 21.05.1974 

Broer van legergeneraal. Broeder christelijke scholen. Regent talen en wetenschappen. Koosnaam ‘Stinke ’. Proost sneeuwklassen Ristolas. Volwassenenbegeleider en medeoprichter Chirojongens Sint-Marten . Leraar Tuinbouwschool. 

Amateurfotograaf. Bekende voordrachtgever met dia’s o.a. over Lam Gods en Titanic. Poppenkastspeler  samen met Theo Dusar . Lid Geschiedkundige Kring . Bedevaarder naar Banneux-Notre-Dame. Daar opgenomen in communauteit en begraven. Info Mark Dusar. 

 Lit.: Kamiel STEVAUX, Broeder Augustinus Blondiau: het leven in de Hoge Alpen, in De Tram, 23 mei 1964; M. VAN LOON, Un ami de Banneux nous quitte…, in La Vierge des Pauvres, mei-juni 1974, p. 17-18.


Erfgoud
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Sint-Truiden 8.02.1892    Borgerhout 15.12.1974   Anna Carolina Felix Hortensia Vertongen 

Zoon van paardenkoopman Jean Michel en Anne Jeanne Ancile Jensen, Tongersesteenweg. Strijder WO I. Onderwijzer te Antwerpen. Amateur-kunstschilder. Pedagogische werken en artikels in blad stedelijk onderwijs. Leerboeken geschiedenis bij De Sikkel. Illustraties bij leesmethode 'Binnen en buiten' van Fons Van Hoof. Plantin Moretuslei Borgerhout. 

Publ.: De geschiedenis van den voorhistorischen mensch voor kinderen verteld en getekend, Antwerpen: De Sikkel, 1926, heruitgaven in 1950 en 1954; Papierarbeid in de lagere school, (Brochure opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Teekenen op het zwarte bord, (Brochure der Vlaamse opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Geschiedenis van België, Antwerpen: De Sikkel, 1940; Van Pinkton den Zeeroover, in Brabo, maart 1946, p. 3-5; Bram Benton of een episode uit de trek naar het Westen, eerste aflevering, in Band, 3, nr. 8, mei 1948, p. 4-5; Lank lank gelede… Die voorhistorische mens… vir die jeug vertel, Antwerpen: De Sikkel – Pretoria: Boekhandel Doussy, 1952; Freddy Barlow, aflevering VI, in Brabo voor de jeugd, 7, nr. 9, juni-juli 1952. Info: AMVC. 
Lit.: Pol DE MONT, Joris Bollen in Renis’ Halle, in De Schelde, 15.03.1924; JORISSEN; Gaston MOORKENS, Groot gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, Antwerpen, 1947, p. 322-325; Louis VAN LEEMPUT (red.), Addendum 1817-1997. 180 jaar Rijksnormaalschool te Lier, Lier, 1998, p. 191. Met foto.