Plagerijen b) Andere lichamelijke plagerijen

Plagerijen b) Andere lichamelijke plagerijen

Een vrouw die op weg was met een kar haringen, kwam een oud vrouwtje tegen, dat zei "Draai je kar niet, hoor!" De vrouw draaide de kar toch om. Twee stappen verder viel de kar om, waardoor alle haringen op de grond vielen.

ik kam ne kie verbê mê ene ker vol heeringe; een ouw vrouw komt op mich af; da was een heks; en ze zei "Droi oer ker ni, zer!"; mo ik droide toch me pjât. "Pas mo op of â heeringe vallen om", zei ze. "Da kan ni, di zên vast", zei ik; mo 2 stappe vedder vliegt m’n ker om en valle de heeringen om in de asse.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.