Onzichtbaar maken

Andere macht b) Onzichtbaar maken

Omdat een vrouw tussen middernacht en één uur nog op straat stond, sprak een man tot haar "Maar vrouwtje, zou jij niet gaan slapen!" Het volgende ogenblik was de heks verdwenen.

en ’s nachs tusse 12 en 1 stond Bet Lang op strôt. "Me vrouwke, zei ne man" da djee ne kie in oer bed ging". En plots was ze weg en z’hadden huir ni zien gôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.