Heksen machteloos gemaakt a) Religieus voorwerp of middel

Heksen machteloos gemaakt a) Religieus voorwerp of middel

Bij een man kwam vaak een oud vrouwtje op bezoek, over wie men vertelde dat het een heks was. Toen de heks weer eens bij hem zat, legde de man snel heiligdom onder de deurmat. Hoewel de man al enkele keren had gezegd dat hij ging eten, wilde de heks maar niet vertrekken. Uiteindelijk zei de man "Verdomme, nu is het toch tijd dat je opstapt. Of moet ik je soms buitengooien?" Daarop antwoordde het vrouwtje "Ik zal weggaan als je dat ding onder de dorpel wegneemt. Je moet mij niet slaan, want ik zal toch niets voelen". Sinds die dag is de heks nooit meer bij die man op bezoek geweest.

dô was een â vrâ di elken dag be pa Koube ging; en ze zeide da da een heks was; en ne middag binst da ze binne was, plôtste pa Koube nen hêligendoeum onder de mat; en Marie ging ni weg; en pa Kouben hâ al een pôr kier gezegd da ze gingen ete, mo d’heks zei altêd mo "Seffes, Koube", en bleif zitte; êndelijk zei pa Koube "Nondedjus, Marie, na is het toch têd da ge weg gôt, zer, of moet ik ouch böte smête?" "Lösterd, Koube, zei d’heks dan, ik zal weggôn as ge da dô onder de zöl zult weggenoumen hebbe, wa ge dô onder gestouken hêt; en ge moet mich ni slôn, want ich zal toch niks vulu"; en z’is noeut nemie trug gegôn.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/