Macht tot onttoveren

Macht tot onttoveren

Een vrouw en haar kind gingen naar Luik omdat ze behekst waren. De man uit Luik kon de vrouw alles vertellen wat er aan de hand was en hij heeft moeder en kind genezen.

in Velm was er een vrâ; en di huir zuster eb huir kind wôre behekst; en ze ginge no ienen in Lök; en dee zei huir alles wat het was en hei ze geneze.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.