Macht tot onttoveren

Macht tot onttoveren

Een man kon vlekken van iemands oog wegnemen door vóór het oog een kruisteken te maken met een trouwring.

dô wôre minse di de vlekke komen afneime mêd in oer oeg te blôze; mô dô was er iene die vlekken afgenoumen hei mêd e krös te môke mê nen trâring vuir d’oeg.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.