Gewoon

Gewoon

Een dokter met een rijke verbeelding beweerde dat hij 's avonds bij zijn huisbezoeken vaak de weerwolf tegenkwam.

de geneesheer Bernard Quintens heb ik zelf eens met de koudste ernst van de wereld horen vertellen dat hij gedurende z’n huisbezoeken buiten de stad ’s avonds meer dan eens de weerwolf was tegengekomen; Quintens schertste nooit, was echter ferm bijgelovig en zag beslist de weerwolf in z’n rijke verbeelding waarvan hij ook op ander gebied vaak blijk gaf.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.