Gevecht met een weerwolf

Gevecht met een weerwolf

Bij een draaikruis in een weide stond een weerwolf die de mensen tegenhield. Wanneer men voorbij het draaikruis wilde geraken, moest men tegen de weerwolf vechten. Als het dier op zijn rug lag, viel het vel op de grond en kon men door.

dô was zoe een wei mê nen drêpikkel om binne te gôn; en dô was ne weerwolf di dô vuir stond; en as ne mins duir moes, moes hem teige de wolf vechte; en as hem hem op zene rug kreig, dan viel da vel van zene ruggen af en dan mocht de mins duir.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/