Zakdoek-motief

Zakdoek-motief

Een verloofd paar ging wandelen in het veld. Om middernacht moest de jongen even weg. Voor hij vertrok, sprak hij tot zijn vriendin "Hier is een rode zakdoek met witte bolletjes. Als je een beest zou zien, gooi dan deze zakdoek naar zijn muil". Even later werd de zakdoek van het meisje verscheurd door een wolf. Toen de jongen na een tijdje lachend terugkwam, zag het meisje dat hij de vezels van de zakdoek nog tussen zijn tanden had.

2 verloufde gingen es wandelen in ’t veld; da was rond 12 oere; iniens moest de joengen es it doen; en hem gaf zene zakdoek on ’t maske en zei huir da ze dee moes smête as z’een biest zou zien; en da was ne roeie zakdoek mê witte bollekes; en hem was mo just weg en dô komt ne wolfhond af; ze smêt hem de zakdoek en hem verschuirt hem zoe een ur; as hem wag is, komt de verloufde trug; zê vertelt hem wat er gebuird is en hem begint te lache; en terwêl hem lacht, ziet ze de veizels van de roeie zakdoek tusse z’n tân hange.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.