Zakdoek-motief

Zakdoek-motief

Een man die in het café zat, sprak tot zijn vrouw "Ik ga naar huis. Als je onderweg een beest zou zien, gooi dan deze zakdoek naar zijn muil". Toen de vrouw naar huis ging, kwam ze een weerwolf tegen. Ze gooide de zakdoek naar het beest en liep dan snel naar huis. De volgende dag zag de vrouw dat haar man de vezels van de zakdoek nog tussen zijn tanden had.

dô was ne man in ne cafei en dee zei "Ik gô thös; mo as ge onderwegs een biest ziet, goeit dan mene zakdoek on de biest!"; en hem gaf zene zakdoek on z’n vrâ; en as di thöskam, zag ze ne weerwolf; en ze smeit huire zakdoek en liep weg; en da was huiren êge man geweest want ’s anderendôgs as hem at, zag ze de roeude veizels in z’n tân.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.