Zakdoek-motief

Zakdoek-motief

Een man die in het café zat, sprak tot zijn vrouw "Ik ga naar huis. Als je onderweg een beest zou zien, gooi dan deze zakdoek naar zijn muil". Toen de vrouw naar huis ging, kwam ze een weerwolf tegen. Ze gooide de zakdoek naar het beest en liep dan snel naar huis. De volgende dag zag de vrouw dat haar man de vezels van de zakdoek nog tussen zijn tanden had.

dô was ne man in ne cafei en dee zei "Ik gô thös; mo as ge onderwegs een biest ziet, goeit dan mene zakdoek on de biest!"; en hem gaf zene zakdoek on z’n vrâ; en as di thöskam, zag ze ne weerwolf; en ze smeit huire zakdoek en liep weg; en da was huiren êge man geweest want ’s anderendôgs as hem at, zag ze de roeude veizels in z’n tân.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.