Zakdoek-motief

Zakdoek-motief

Een man die in het café zat, sprak tot zijn vrouw "Ik ga naar huis. Als je onderweg een beest zou zien, gooi dan deze zakdoek naar zijn muil". Toen de vrouw naar huis ging, kwam ze een weerwolf tegen. Ze gooide de zakdoek naar het beest en liep dan snel naar huis. De volgende dag zag de vrouw dat haar man de vezels van de zakdoek nog tussen zijn tanden had.

dô was ne man in ne cafei en dee zei "Ik gô thös; mo as ge onderwegs een biest ziet, goeit dan mene zakdoek on de biest!"; en hem gaf zene zakdoek on z’n vrâ; en as di thöskam, zag ze ne weerwolf; en ze smeit huire zakdoek en liep weg; en da was huiren êge man geweest want ’s anderendôgs as hem at, zag ze de roeude veizels in z’n tân.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.