Bolle, Jan "van Brustem", edelman

1ste helft 14de eeuw Rijkel 24.03.1413 Margareta van Haccourt 

Bastaardzoon van ridder Jan van Brustem, uit de adellijke familie van Gelinden. Eerste of tweede stamvader van tweede herengeslacht van Rijkel. Met zijn broers Arnold en Nicolaas onder banier van commanderij van Chantraine in dienst van hertog Wenzel van Brabant. Gevangengenomen in de slag bij Baesweiler in 1371 en naar de burcht van Nideck gevoerd. Woonde in Brustem  en stierf in Rijkel.

Tekening van grafsteen in kerk van Rijkel  in handschrift Le Fort Rijksarchief Luik. 

Lit.: J. BROUWERS, Bolle de bastaard van Gelinden, stamvader van de heren van Rijkel, in Limburg, 55, 1976, p. 135-138; ID., Bolle, Jan, in NBIOW, 8, 1979, kol. 67-69.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/