Bolle, Jan "van Brustem", edelman

1ste helft 14de eeuw Rijkel 24.03.1413 Margareta van Haccourt 

Bastaardzoon van ridder Jan van Brustem, uit de adellijke familie van Gelinden. Eerste of tweede stamvader van tweede herengeslacht van Rijkel. Met zijn broers Arnold en Nicolaas onder banier van commanderij van Chantraine in dienst van hertog Wenzel van Brabant. Gevangengenomen in de slag bij Baesweiler in 1371 en naar de burcht van Nideck gevoerd. Woonde in Brustem  en stierf in Rijkel.

Tekening van grafsteen in kerk van Rijkel  in handschrift Le Fort Rijksarchief Luik. 

Lit.: J. BROUWERS, Bolle de bastaard van Gelinden, stamvader van de heren van Rijkel, in Limburg, 55, 1976, p. 135-138; ID., Bolle, Jan, in NBIOW, 8, 1979, kol. 67-69.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.