Verliest zijn macht

Verliest zijn macht

In Sint-Truiden was een veld waarop geen enkel gewas groeide. Men geloofde dat de duivel op dat veld had geprobeerd om vrouwen tot hekserij te verleiden. Omdat de duivel niet in zijn opzet was geslaagd, kwam hij elke nacht dansen op het veld, dat daardoor onvruchtbaar bleef.

er is in St.-Truiden een onvruchtbaar land; de mensen vertellen dat de duivel er gepoogd had vrouwen tot heksen te winnen maar dat hij erin mislukt was; daarom kwam hij elke nacht dansen en bleef het land onvruchtbaar.

Opgetekend door A. Abeels, Leuven, 1965 in Sint-Truiden

ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.